Deze website maakt gebruik van cookies.

Meer informatie
Home > Wat

Wat

Buro Mees ondersteunt maatschappelijke organisaties bij vraagstukken rond strategie, huisvesting en vastgoedmanagement. We doen dat als adviseurs of op basis van interim-management.

Vastgoedmanagement is voor ons onderdeel van de bedrijfsstrategie: een voortdurende afweging tussen wensen en kosten. Besluitvorming over huisvesting of bedrijfsvastgoed staat niet op zichzelf. Er is interactie. Daarom zorgt Buro Mees voor borging van het proces binnen de organisatie, en hanteren we voor vastgoedmanagement de principes van corporate real estate management (CREM).

Medewerkers van Buro Mees verzorgen ook project- en procesmanagement. Onze kracht en competenties zitten in de meer kleinschalige projecten; realisatie of aanpassing van een locatie binnen een portefeuille. Want wij functioneren graag en goed als spin in het web bij de begeleiding van het realisatieproces, ook als dat onder tijdsdruk moet gebeuren. We zorgen ervoor dat alle betrokkenen tijdig in het proces ingeschakeld worden, dat de gezamenlijke doelstelling overeind blijft, de planning als een rode draad blijft functioneren en het budget als kader gehanteerd wordt.